ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180195
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020067
รหัส Obec 6 หลัก :
  180195
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองปรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongprong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านหนองปรง
ตำบล :
  บางระกำ
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034906906
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  bannongprongscl@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บางระกำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 14:13:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองปรง


นางวิริยา ธุวภัทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน