ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดรางกำหยาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180196
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020059
รหัส Obec 6 หลัก :
  180196
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดรางกำหยาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watranggumyard
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านรางกำหยาด
ตำบล :
  บางภาษี
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-310975
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  rangkumyard@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางภาษี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:56:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดรางกำหยาด


นางสาวพิชชาพร อุ่นศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางกำหยาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน