ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180197
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020060
รหัส Obec 6 หลัก :
  180197
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตลาดรางกระทุ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Taradranggatum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านตลาดรางกระทุ่ม
ตำบล :
  บางภาษี
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-392097
โทรสาร :
  034-392098
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2476
อีเมล์ :
  Taradranggatum@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  MOENET
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:47:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตลาดรางกระทุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน