ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180199
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020062
รหัส Obec 6 หลัก :
  180199
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านรางปลาหมอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banrangplamao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านรางปลาหมอ
ตำบล :
  บางภาษี
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-900012
โทรสาร :
  034-248171
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มีนาคม 2500
อีเมล์ :
  banlangplamao@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บางภาษี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:15:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ


นางสาวนภาพร ไชยวิภาส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางปลาหมอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน