ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180200
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020063
รหัส Obec 6 หลัก :
  180200
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองพระมอพิสัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banklongpramopisai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านคลองพระมอพิสัย
ตำบล :
  บางภาษี
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-900013
โทรสาร :
  034391051
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  banklongramopisai93@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางภาษี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 เมษายน 2562 เวลา 09:53:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย


นายสุกัญญา สาระศาลิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน