ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180201
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020064
รหัส Obec 6 หลัก :
  180201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบึงลาดสวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbungladsawai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบึงลาดสวาย
ตำบล :
  บางภาษี
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-900010
โทรสาร :
  034900010
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  watbungladsawaischool@gmail.com https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย/138491066240140
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนบางภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางภาษี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:12:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย


นายภูวเดช สว่างวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน