ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180202
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020036
รหัส Obec 6 หลัก :
  180202
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองนกกระทุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongnokkratoong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านคลองนกกระทุง
ตำบล :
  คลองนกกระทุง
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-109919
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2485
อีเมล์ :
  nokkratoong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มบางภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองนกกระทุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:08:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง


นางสาวภัทรียา คชหิรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน