ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระมอพิสัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180203
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020044
รหัส Obec 6 หลัก :
  180203
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพระมอพิสัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpramorpisai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านพระมอพิสัย
ตำบล :
  นราภิรมย์
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-900014
โทรสาร :
  034-900014
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  watpramorpisaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางเลนใต้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นราภิรมย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:25:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพระมอพิสัย


นายวิริยะ โภคาพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมอพิสัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน