ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่จรเข้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180205
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020042
รหัส Obec 6 หลัก :
  180205
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไผ่จรเข้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpaijorakae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านไผ่จรเข้
ตำบล :
  ไทรงาม
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  0987463712
โทรสาร :
  034992198
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  paijorakae@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพชรบัวงาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไทรงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:39:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไผ่จรเข้


นางจุฑามาศ นุชนาถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่จรเข้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน