ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกษตราราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180206
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020043
รหัส Obec 6 หลัก :
  180206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเกษตราราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkasettraram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านคลองญี่ปุ่นใต้
ตำบล :
  ไทรงาม
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-310375
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  watkasettraramschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  leased line
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไทรงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08:37:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเกษตราราม


นางสาวนีรนา แซ่เตียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษตราราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน