ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180207
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020077
รหัส Obec 6 หลัก :
  180207
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองมะม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongmamoung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้านบ้านหนองมะม่วง
ตำบล :
  บางหลวง
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-900008
โทรสาร :
  034-900008
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  bnmm137@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มบางหลวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 19:35:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง


นางสาวณัทชฎาภร ธรรมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน