ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบัวหวั่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180208
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020053
รหัส Obec 6 หลัก :
  180208
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบัวหวั่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbuawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคลองบัวหวั่น
ตำบล :
  บัวปากท่า
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  0819425048
โทรสาร :
  034991040
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มกราคม 2480
อีเมล์ :
  watbuawanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัวปากท่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:10:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบัวหวั่น


นายปัญญา บัววัจนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวหวั่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน