ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180211
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020050
รหัส Obec 6 หลัก :
  180211
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองปรงกาญจนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongprongkanjana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองปรง
ตำบล :
  บัวปากท่า
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-900054
โทรสาร :
  034248170
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  bannongprong.kan124@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมชนบ้านหนองปรง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัวปากท่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 08:17:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา


นายสหพล สี่สมประสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน