ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนิลเพชร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180212
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020048
รหัส Obec 6 หลัก :
  180212
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนิลเพชร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnilpet
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านนิลเพชร
ตำบล :
  นิลเพชร
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-991528
โทรสาร :
  034991528
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  nlpch93@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นิลเพชร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนิลเพชร


นางณัฐหทัย บุญสมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิลเพชร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน