ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปรีดาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180214
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020086
รหัส Obec 6 หลัก :
  180214
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดปรีดาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpreedaram school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวัดปรีดาราม
ตำบล :
  คลองจินดา
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73110
โทรศัพท์ :
  034-397068
โทรสาร :
  034-397068
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม พ.ศ.2477
อีเมล์ :
  Watpreedaramschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองจินดา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14:09:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดปรีดาราม


นายสุเทพ พูลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรีดาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน