ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองจินดา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180215
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020087
รหัส Obec 6 หลัก :
  180215
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองจินดา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongjinda
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคลองจินดา
ตำบล :
  คลองจินดา
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73110
โทรศัพท์ :
  034-307079
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  banklongjinda@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองจินดา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:14:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองจินดา


นายบรรจง บรมทองชุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองจินดา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน