ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180216
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020088
รหัส Obec 6 หลัก :
  180216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpadmon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านพาดหมอน
ตำบล :
  คลองจินดา
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73110
โทรศัพท์ :
  034-397103
โทรสาร :
  034-397103
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 กันยายน 2481
อีเมล์ :
  banpadmon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเพชรจินดา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองจินดา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09:13:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน