ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180217
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020089
รหัส Obec 6 หลัก :
  180217
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังน้ำขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watwangnomkhao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านวังน้ำขาว
ตำบล :
  คลองจินดา
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73110
โทรศัพท์ :
  034-397321
โทรสาร :
  034397321
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/09/2481
อีเมล์ :
  wnkschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองจินดา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:06:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังน้ำขาวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน