ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจินดาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180218
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020097
รหัส Obec 6 หลัก :
  180218
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจินดาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watjindaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านตลาดจินดา
ตำบล :
  ตลาดจินดา
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73110
โทรศัพท์ :
  034-981306
โทรสาร :
  034981306
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/10/2477
อีเมล์ :
  jindaram.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลาดจินดา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:20:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจินดาราม


นายเกษมสันต์ มีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจินดาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน