ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180221
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020094
รหัส Obec 6 หลัก :
  180221
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดราษฏร์ศรัทธาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watrasattaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านปลายคลองตาปลั่ง
ตำบล :
  ตลาดจินดา
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73110
โทรศัพท์ :
  034881738
โทรสาร :
  034881738
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  watrat2553@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  Monet
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลาดจินดา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 11:01:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม


ส.ต.อ.สาธิต จ้อยเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน