ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าพูด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180222
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020113
รหัส Obec 6 หลัก :
  180222
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าพูด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthapood
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านท่าพูด
ตำบล :
  ไร่ขิง
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73210
โทรศัพท์ :
  034-318232
โทรสาร :
  034318717
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ก่อน พ.ศ.2464
อีเมล์ :
  thapood_60@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือไร่ขิงพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองไร่ขิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:35:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าพูด


นายยุทธนา ปฐมวรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพูด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน