ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคลองบางกระทึก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180224
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020102
รหัส Obec 6 หลัก :
  180224
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คลองบางกระทึก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KlongbangkraturkSchool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคลองบางกระทึก
ตำบล :
  บางกระทึก
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73210
โทรศัพท์ :
  024827129
โทรสาร :
  024827129
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  kbschool84@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางกระทึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:21:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคลองบางกระทึกผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางกระทึก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน