ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180226
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020084
รหัส Obec 6 หลัก :
  180226
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกระทุ่มล้ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankrathumlom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองตามล
ตำบล :
  กระทุ่มล้ม
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73220
โทรศัพท์ :
  02-429-6189
โทรสาร :
  02-429-2164
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2478
อีเมล์ :
  ktl_55@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สภานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระทุ่มล้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 16:48:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม


นายสญชัย รัศมีแจ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน