ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180227
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020085
รหัส Obec 6 หลัก :
  180227
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเพลินวัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banplernwattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองถั่วผี
ตำบล :
  กระทุ่มล้ม
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73200
โทรศัพท์ :
  02-4312305
โทรสาร :
  02-4312305
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  banplernwattana@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.นฐ.2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเพลินวัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  65 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:56:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา


นายประภาส จันทโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน