ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวอ่าว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180230
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020103
รหัส Obec 6 หลัก :
  180230
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวอ่าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหัวอ่าว
ตำบล :
  บางช้าง
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73110
โทรศัพท์ :
  034-324790
โทรสาร :
  034-324790
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2496
อีเมล์ :
  pikulkaem@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:09:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวอ่าว


นางสาวกุลฑรี พิกุลแกม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวอ่าว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน