ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180231
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020106
รหัส Obec 6 หลัก :
  180231
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbangmuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านบางม่วง
ตำบล :
  บางช้าง
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73110
โทรศัพท์ :
  034-324400
โทรสาร :
  034324400
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/4/2484
อีเมล์ :
  banbangmuang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:05:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางม่วง


นางสาวดารินนา ปานเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน