ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180232
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020091
รหัส Obec 6 หลัก :
  180232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางช้างเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbangchangnoeschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคลองใหม่
ตำบล :
  คลองใหม่
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73110
โทรศัพท์ :
  034-323757
โทรสาร :
  034323757
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤศจิกายน 2475
อีเมล์ :
  wn_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเพชรจินดา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 03:51:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ


นางอุไรรัตน์ บุญจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางช้างเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน