ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางช้างใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180233
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020105
รหัส Obec 6 หลัก :
  180233
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางช้างใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbangchangtai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านบางช้าง
ตำบล :
  บางช้าง
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73110
โทรศัพท์ :
  034-321462
โทรสาร :
  034-321462
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2464
อีเมล์ :
  wattai.1234@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:15:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางช้างใต้


นายสมบูรณ์ วิริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางช้างใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน