ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180234
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020092
รหัส Obec 6 หลัก :
  180234
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดอนทอง
ตำบล :
  คลองใหม่
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73110
โทรศัพท์ :
  034-980191
โทรสาร :
  034-980191
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 กันยายน 2481
อีเมล์ :
  bandonthong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:45:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร)


นายปรารภ หลงสมบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน