ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฉาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180235
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020090
รหัส Obec 6 หลัก :
  180235
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฉาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANCHANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบึงบางช้าง
ตำบล :
  คลองจินดา
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73110
โทรศัพท์ :
  034-310830
โทรสาร :
  034310830
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  banchang96@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองจินดา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13:27:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฉาง


นายชำนาญ สังข์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน