ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180237
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020119
รหัส Obec 6 หลัก :
  180237
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banklongludomyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านอ้อมใหญ่
ตำบล :
  อ้อมใหญ่
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73160
โทรศัพท์ :
  024207115
โทรสาร :
  028125451
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  banklonglud@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อ้อมใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กันยายน 2562 เวลา 11:02:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่


พ.อ.อ.ศุภฤกษ์ ศิลปเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน