ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180240
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020104
รหัส Obec 6 หลัก :
  180240
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watchoenglen school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านศีรษะย่าน
ตำบล :
  บางช้าง
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73110
โทรศัพท์ :
  0-3497-9473
โทรสาร :
  0-3497-9473
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 กันยายน 2463
อีเมล์ :
  varjeab1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:02:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)


นางสาววรางค์ เวชประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]