ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าข้าม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180241
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020099
รหัส Obec 6 หลัก :
  180241
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าข้าม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattakam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านท่าข้าม
ตำบล :
  ท่าข้าม
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73110
โทรศัพท์ :
  034-292278
โทรสาร :
  034292278
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/09/2479
อีเมล์ :
  watthakam54m3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  internet adsl
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าข้าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:44:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าข้ามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข้าม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน