ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าตลาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180245
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020100
รหัส Obec 6 หลัก :
  180245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าตลาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTATALAD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านตลาดใหม่
ตำบล :
  ท่าตลาด
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73110
โทรศัพท์ :
  034-321722
โทรสาร :
  034321722
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มิถุนายน 2476
อีเมล์ :
  bantatalad60@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าตลาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 17:29:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าตลาด


นายพัสพงศ์ สิงห์เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตลาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน