ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทรงคนอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180247
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020098
รหัส Obec 6 หลัก :
  180247
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทรงคนอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsongkanong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านคลองประดู่
ตำบล :
  ทรงคนอง
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73210
โทรศัพท์ :
  034-318016
โทรสาร :
  034-318016
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2465
อีเมล์ :
  watsongkanong_ict@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทรงคนอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13:06:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทรงคนอง


นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงคนอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน