ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180248
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020112
รหัส Obec 6 หลัก :
  180248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watraikhing
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านไร่ขิง
ตำบล :
  ไร่ขิง
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73210
โทรศัพท์ :
  034-321204
โทรสาร :
  034-321204
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2466
อีเมล์ :
  Watraikhing04059.136@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไร่ขิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:16:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)


นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน