ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180249
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020093
รหัส Obec 6 หลัก :
  180249
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankongmai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสะแกเล็ก
ตำบล :
  คลองใหม่
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73110
โทรศัพท์ :
  034-326554
โทรสาร :
  034326554
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  bankongmai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 12:44:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองใหม่


นางสาวสุภีร์ เตชะเอนก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน