ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180250
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020126
รหัส Obec 6 หลัก :
  180250
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสุวรรณาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATSUWANNARAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวัดสุวรรณาราม
ตำบล :
  ศาลายา
อำเภอ :
  พุทธมณฑล
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73170
โทรศัพท์ :
  034-109937
โทรสาร :
  034109937
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2477
อีเมล์ :
  watsuwannaram.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศาลายา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09:54:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม


นายบุญชู สวัสดิ์ตาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน