ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสาลวัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180252
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020125
รหัส Obec 6 หลัก :
  180252
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสาลวัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsalawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสาลวัน
ตำบล :
  ศาลายา
อำเภอ :
  พุทธมณฑล
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73170
โทรศัพท์ :
  034-109828
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2477
อีเมล์ :
  salawan56@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลศาลายา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 20:10:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสาลวัน


นายอรรณพ พรหมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาลวัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน