ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองโยง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180253
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020123
รหัส Obec 6 หลัก :
  180253
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองโยง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongyong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคลองโยง
ตำบล :
  มหาสวัสดิ์
อำเภอ :
  พุทธมณฑล
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2500
อีเมล์ :
  banklongyongschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพุทธมณฑล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มหาสวัสดิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:16:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองโยง


นางอศิภรณ์ อินทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโยง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน