ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180254
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020120
รหัส Obec 6 หลัก :
  180254
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บุณยศรีสวัสดิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  boonyasrisawaschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคลองโยงใหม่
ตำบล :
  คลองโยง
อำเภอ :
  พุทธมณฑล
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73170
โทรศัพท์ :
  034-246146
โทรสาร :
  034-246147
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/09/2514
อีเมล์ :
  boonyasrisawadschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  uninet
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองโยง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:33:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์


ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน