ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180255
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020121
รหัส Obec 6 หลัก :
  180255
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองสว่างอารมณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongswangarom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสหกรณ์
ตำบล :
  คลองโยง
อำเภอ :
  พุทธมณฑล
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73170
โทรศัพท์ :
  034-987324
โทรสาร :
  034-987324
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/02/2497
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองโยง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 02:29:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์


นายณฐดนย์ เย็นใจมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน