ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมะเกลือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180256
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020122
รหัส Obec 6 หลัก :
  180256
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมะเกลือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmaklue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน39/3
ตำบล :
  คลองโยง
อำเภอ :
  พุทธมณฑล
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73170
โทรศัพท์ :
  034-966487
โทรสาร :
  034-966487
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2476
อีเมล์ :
  mkl.55@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองโยง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 12:44:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมะเกลือ


นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะเกลือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน