ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180257
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020127
รหัส Obec 6 หลัก :
  180257
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHRATAMNAKSUANKULARB MAHAMOMGKOL SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านศาลายา
ตำบล :
  ศาลายา
อำเภอ :
  พุทธมณฑล
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73170
โทรศัพท์ :
  034-297666
โทรสาร :
  024313620
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม พ.ศ. 2541
อีเมล์ :
  psms1998@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศาลายา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 12:20:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล


นางจำเริญ สีมารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน