ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180260
รหัส Smis 8 หลัก :
  73012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  180260
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phrapathomwittalai2luangphongoenanusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดอนยายหอม
ตำบล :
  ดอนยายหอม
อำเภอ :
  เมืองนครปฐม
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73000
โทรศัพท์ :
  034-388060
โทรสาร :
  034229717
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 เมษายน 2516
อีเมล์ :
  ิbenjai0409@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตพิมานปฐม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนยายหอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  140 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:17:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์


นายณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน