ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180267
รหัส Smis 8 หลัก :
  73012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  180267
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมฐานบินกำแพงแสน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Mattayomthanbinkampangsaen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้าน-
ตำบล :
  กระตีบ
อำเภอ :
  กำแพงแสน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73180
โทรศัพท์ :
  034-996460
โทรสาร :
  034996461
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  mtbk_thanbin@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09:19:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน


นางสุปราณี อยู่ฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน