ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180271
รหัส Smis 8 หลัก :
  73022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  180271
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Princess Ubolratana Rajakanya's College Nakhon Pathom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านบางแก้ว
ตำบล :
  บางแก้ว
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034-332832
โทรสาร :
  034338557
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วัชรีรมยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:16:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม


นายชัชวาลย์ สิงหาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน