ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180277
รหัส Smis 8 หลัก :
  73012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  180277
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหลวงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanloungwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหลวง
ตำบล :
  บ้านหลวง
อำเภอ :
  ดอนตูม
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73150
โทรศัพท์ :
  034965525
โทรสาร :
  034965526
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิ.ย. 2518
อีเมล์ :
  Banluangwittaya@Gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กันยายน 2561 เวลา 11:32:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน