ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสถาพรวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180280
รหัส Smis 8 หลัก :
  73022010
รหัส Obec 6 หลัก :
  180280
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สถาพรวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sathapornwittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านวัดเวฬุวนาราม
ตำบล :
  ลำพญา
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034109824
โทรสาร :
  034109824
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2492
อีเมล์ :
  info@stpsch.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำพญา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 10:20:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสถาพรวิทยา


นางสาวนงคราญ ชุนอภิชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสถาพรวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน