ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1074590006
รหัส Smis 8 หลัก :
  74010016
รหัส Obec 6 หลัก :
  590006
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดใหญ่จอมปราสาท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watyaichomprasat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท่าจีน
ตำบล :
  ท่าจีน
อำเภอ :
  เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด :
  สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :
  74000
โทรศัพท์ :
  034497531
โทรสาร :
  034497936
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/06/2465
อีเมล์ :
  watyaichomprasat@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตท่าฉลอม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าจีน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 18:25:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท


นายประสิทธิ์ กานดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน